3. nap Összevonás (személyes névmás + létige)

  1. nap/Day three A mai nap megtanuljuk az összevont alakokat. A szóbeli nyomatékosítási szándék és az írásbeli hivatalos stílus kivételével mindig az összevont alakok használatosak. Az új 5 szó segítségével mondatok alkotása a mai gyakorlás.
Hosszúság

Megtekintés

Play